Google

Special Activities

NEWS

Old news

วันที่ ประจำเดือนเมษายน
2 คุณพรรนิภา ซื่อสัตยวงศ์ (จู)
5 คุณสารี่ โอภาส (สารี่)
6 ด.ญ. อันนา ฟองตา (ขิม)
8 อนุพงค์ เกียรติโพธิ์ชัย (เบนซ์)
10 คุณอวยชัย ปริญญาณัฎฐ์ (จ้าย)
12 คุณแพม เฮ็นเดอร์สัน (แพม)
19 คุณวิจิตรา ศ. เอกวัฒน์ (ตุ๊ก)
20 คุณกังวาน จินสรรมย์ (ตง)
24 คุณศรินทิพย์ บุญเติม (หน่อง)

คำเทศนา

คำเทศนา
 

Cell Group

  วันอังคาร
18.00 น.
  บ้านคุณประ และคุณทองใส (น้าเสาร์) วันดี
  วันพุธ
18.00 น.
  คริสตจักรของพระคริสต์ สมประสงค์ 4

บทความที่น่าสนใจ

 • พระวจนะอันมีชีวิต

  เราได้รับการหนุนใจจากบทความเรื่อง “สายดิ่งของ...
 • ดายานู - พระเยซูก็พอ

  จากบทความเรื่อง “ชำระหมดสิ้นแล้ว” เราได้เห็นว่า...
 • ชำระหมดสิ้นแล้ว

  เราได้รับการหนุนใจจากบทความเรื่อง “ทรงเป็นขึ้นแล้ว...
 • ทรงเป็นขึ้นแล้ว

  ในคืนก่อนที่พระองค์จะถูกตรึง พระเยซูทรงโทมนัส...
 • สายดิ่งของพระเจ้า

  ตอนที่พระเจ้าทรงเรียกให้อาโมสไปประกาศพระวจนะ...